Phễu thu nước trồng cây sân vườn- Model R21L

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, mặt Inox 304

Pheu thu mai gang inox 

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước trồng cây, sân vườn R21L)

      

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước trồng cây, sân vườn R21L)

 

 Pheu thu mai gang inox

(Hình ảnh thực tế: Phễu thu nước trồng cây, sân vườn R21L)

 

Download Catalog sản phẩm Phễu thu nước trồng cây, sân vườn R21L

 

[Quay lại]