Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F31

Materials: Cast Iron for Body, Brass for Cover. Nickel-Chrome finish

Vật liệu: Thân Gang, mặt Đồng đúc mạ Crom-Niken

(Hình ảnh: Phễu thu sàn F31)

 

 

 

Phễu thu nước sàn

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn F31)

 Phễu thu nước sàn

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn F31)

Download Catalog Phễu thu sàn F31 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

 

 

[Quay lại]