Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F81SA

Materials: Cast Iron for Body, Brass for Cover. Nickel-Chrome finish

Vật liệu: Thân Gang, mặt Đồng đúc mạ Crom-Niken

 

 

(Hình ảnh: Phễu thu sàn gang F81SA)

 

 

 

 

 Bản vẽ kỹ thuật phễu thu nước sàn F81SA

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn gang F81SA)

 

 

  Thông số kỹ thuật phễu thu nước sàn F81SA

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn F81SA)

 

Download Catalog Phễu thu sàn F81SA 

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

 

 

[Quay lại]