Phễu thu sàn - Floor drain - Model F32V

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân gang, Mặt Inox 304

  

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn chống thấm Model F32V)

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước sàn chống thấm Model F32V)

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước sàn chống thấm Model F32V)

 

Download Catalogue sản phẩm Phễu thu nước sàn chống thấm F32V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]