Phễu thu sàn có cốc ngăn mùi sâu- Floor drain - Model F55S

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

 pheu thu san, ga thoat san, thoat san inox, thoat san ngan mui sau ga thoat san, thoat san inox, thoat san ngan mui sau, thoat san kem van 1 chieu ga thu san inox, g athpoat san ngan mui sau, thoat san ngan mui chong can, thoat nuoc san inox 304

(Hình ảnh 3D: Ga thoát sàn Inox 304 ngăn mùi sâu F55S)

 

ga thu san inox, ga thoat san ngan mui sau, thoat san ngan mui chong can, thoat nuoc san inox 304  ga thu san inox, ga thoat san kem van 1 chieu, thu san ngan mui sau, thoat san ngan mui chong can, thoat nuoc san inox 304

(Bản vẽ 3D: Ga thoát sàn Inox 304 ngăn mùi sâu F55S)

thong so kich thuoc ga thu san inox, ga thoat san ngan mui sau, thoat san ngan mui chong can, thoat nuoc san inox 304

 Download Catalogue Ga thoát sàn Inox ngăn mùi sâu F55S

 

   

(Hình ảnh thực tế: Ga thoát sàn Inox ngăn mùi sâu F55S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]