Phễu thu sàn có ngăn mùi cho bếp - Floor drain- Model KFS-KT

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

Antifouls   Ngăn mùi bằng bẫy nước

 

   

(Hình ảnh 3D: Ga thoát nước sàn Inox 304 dùng cho khu vực bếp - Model KFS-KT)

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Ga thoát sàn Inox dùng cho khu bếp - Model KFS-KT)

(Thông số kỹ thuật: Ga thoát nước sàn ngăn mùi dùng cho khu vực bếp- Model KFS-KT)

 

Download Catalogue sản phẩm Phễu thoát sàn Inox ngăn mùi dùng cho khu bếp - Model KFS-KT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]