Phễu thu sàn lát gạch - Floor drain - Model FT51ST

Materials: Brass; SUS304/SUS201 for Deep water seal – Anti Insect and Filter

Vật liệu: Đồng đúc; Cốc tràn ngăn mùi – Bộ ngăn côn trùng và lọc rác bằng Inox 304/ Inox 201

 

    

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn-Floor drain-FT51ST)

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn lát gạch- FT51ST)

 (Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn FT51ST)

 

 

 Download Catalogue sản phẩm Phễu thu nước sàn Inox FT51ST

[Quay lại]