Phễu thu sàn lát gạch - Floor drain - Model FT54ST

        Material: SUS 304

        Vật liệu: Inox 304

        Antifoul – Ngăn mùi bằng bẫy nước

    

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn-Floor drain-FT54ST)

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn lát gạch- FT54ST)

 (Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn FT54ST)

 

 

 Download Catalogue sản phẩm Phễu thu nước sàn Inox FT54ST

[Quay lại]