Phễu thu sàn lát gạch - Model F51DA

Materials: Brass/ PVC or SUS304 for Anti-Reflux

Vật liệu: Đồng đúc- Mạ Crom, Niken. Bộ ngăn côn trùng nhựa PVC

 

  

 (Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn-Floor drain-  F51DA)

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn lát gạch F51DA)

 (Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn lát gạch F51DA)

 

 Download Catalogue sản phẩm Phễu thu nước sàn lát gạch Inox F51DA

 

 

[Quay lại]