Quả cầu lọc rác Inox - Leaf Guards - R36S

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

 cau chan rac inox 304, cau chan rac khong gi, cau thu nuoc mua, qua cau chan rac, qua cau chan rac inox 304, ro chan rac inox Qua cau chan rac inox cao cap, cau loc rac, cau loc rac inox 304, cau loc rac khong gi qua cau chan rac inox 304, ro thu nuoc mua, ro thu mua mai inox

(Hình ảnh 3D: Rọ thu mưa, quả cầu lọc rác Inox 304 R36S)

kich thuoc cau chan rac, thong so cau chan rac mai, ro chan rac inox co cac kich co nao, pheu thu mai kem cau chan rac ban ve

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Rọ thu mưa, quả cầu lọc rác Inox 304 R36S)

thong so ky thuat ro chan rac mai, qua cau chan rac inox dung tren mai, phei thu nuoc mua tren mai, cau thu mua inox khong gi

(Thông số kỹ thuật: Rọ thu mưa, quả cầu lọc rác Inox 304 R36S)

Download Catalogue Cầu lọc rác Inox Mặt vuông R36S

 

   

[Quay lại]