Phễu thu nước ban công - Bancony Drain - Model B12

 

Phễu thu nước ban công B12, phễu thoát nước ban công

Phễu thu nước ban công B12, phễu thoát nước ban công

Hình ảnh: Phễu thu nước ban công B12

 

 

 

 

Bản vẽ kỹ thuật phễu thu nước ban công B12

 

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước ban công B12

 

 

 

 Thông số kỹ thuật phễu thu nước ban công B12

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước ban công B12

 

 

 

 

Download Catalog Phễu thu nước ban công B12

 

 

[Quay lại]