Phễu thu nước mái - Roof Drain - Model R11

Phễu thu nước mái R11, phễu thoát nước mái

Hình ảnh: Phễu thu nước mái R11

 

 

 

 

Phễu thu nước mái

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước mái R11

 

 

 

 Thông số kỹ thuật Phễu thu nước mái, Phễu thoát mái R11

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước mái R11

 

 

 

 XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu nước mái R11

 

[Quay lại]