Phễu thu nước mái - Roof Drain - Model R21

 

Phễu thu nước mái R21, phễu thoát nước mái

Phễu thu nước mái R21, phễu thoát nước mái

Hình ảnh: Phễu thu nước mái R21

 

 

 

 

Phễu thu nước mái

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước mái R21

 

 

 

 Thông số kỹ thuật Phễu thu nước mái, Phễu thoát mái R21

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước mái R21

 

 

 

  XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu nước mái R21

 

[Quay lại]