Phễu thu nước mái - Roof Drain - Model R51

 

Phễu thu nước mái R51, phễu thoát nước mái

Hình ảnh: Phễu thu nước mái R51

 

 

Bản vẽ kỹ thuật Phễu thu nước mái R51

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước mái R51

 

 

Thông số kỹ thuật Phễu thu nước mái, Phễu thoát mái R51

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước mái R51

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

Download Catalog Phễu thu nước mái R51

 

[Quay lại]