Phễu thu nước mái - Roof drain - Model R45

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

   

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước mái chống xoáy Model R45)

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước mái chống xoáy Model R45)

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước mái chống xoáy Model R45)

 

Dowload Catalogue Phễu thu nước mái chống xoáy Model R45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]