Phễu thu nước mái inox - Model R41L

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

 Pheu thu nuoc mai inoxThoat san mai

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước mái Inox R41L)

     

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước mái Inox R41L)

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước mái Inox R41L)

 

Download Catalogue Sản phẩm Phễu thu nước mái Inox R41L

 

 

 

 

[Quay lại]