Phễu thu nước tầng hầm, sân vườn - Model FB 11S

 

 Phễu thu nước tầng hầm, sân vườn FB11S

Hình ảnh: Phễu thu nước tầng hầm FB11S

 

 

 

Bản vẽ kỹ thuật Phễu thu nước tầng hầm FB11S

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước tầng hầm FB11S

 

 

 

Thông số kỹ thuật Phễu thu nước tầng hầm FB12S

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước tầng hầm FB11S

 

 

   XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu nước tầng hầm FB11S

 

[Quay lại]