Phễu thu nước vách - Scupper Drain - Model S11

Materials: Cast Iron 

Vật liệu: Gang đúc

 (Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước vách gang đúc S11)

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước mái ngang S11)

Download Catalog Phễu thu nước vách S11 

 Thoat nuoc vach ngang gang ducPheu thoat nuoc ngang vach gang duc

(Hình ảnh: Phễu thu nước vách S11)

 

 

 

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]