Phễu thu nước vách - Scupper Drain - Model S11

 

Phễu thu nước vách S11

Phễu thu nước vách S11

Hình ảnh: Phễu thu nước vách S11

 

 

 

 

 Phễu thu nước vách

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước vách S11

 

 

 

 Phễu thu nước vách

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước vách S11

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu nước vách S11

 

 

[Quay lại]