Phễu thu nước vách - Scupper Drain - Model S11S

 

 Hình ảnh minh họa: Phễu thu nước vách S11S

 

 

 

Phễu thu nước vách

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước vách S11S

 

 

 

Thông số kỹ thuật Phễu thu nước vách S11S

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước vách S11S

 

 

 

 XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu nước vách S11S

 

 

 

[Quay lại]