Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F02S

Pheu thu nuoc san inox Ga thoat san ngan muiPheu thu san inox cao cap

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn F02S)

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn F02S)

                   

 Download Catalog Phễu thu sàn F02S 

 

 

(Hình ảnh thực tế: Phễu thu sàn F02S)

 

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

 

 

[Quay lại]