Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F04S

Pheu thoat sanPheu thoat san inoxpheu thoat san ngan mui sau

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn Model F04S)

 

(Bản vẽ kĩ thuật: Phễu thu sàn F04S)

               

    Download Catalog Phễu thu sàn F04S 

   

(Hình ảnh thực tế: Phễu thu sàn F04S)

 

 

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

 

 

[Quay lại]