Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F13

 Phễu thu sàn F13

Hình ảnh: Phễu thu sàn F13

 

 

 

Phễu thu nước sàn

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn F13

 

 

Phễu thu nước sàn 

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn F13

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu sàn F13

 

[Quay lại]