Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F13S

 Phễu thu nước sàn F13S - phễu thoát sàn

Hình ảnh: Phễu thu sàn F13S

 

 

 

Phễu thu nước sàn

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn F13S

 

 

Phễu thu nước sàn

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn F13S

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu sàn F13S

 

[Quay lại]