Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F16

 Phễu thu nước sàn F16

Hình ảnh minh họa: Phễu thu sàn F16

 

 

 

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn F16

 

 

 

Thông số kỹ thuật phễu thu sàn F16

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn F16

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu sàn F16

 

[Quay lại]