Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F22

Hình ảnh minh họa: Phễu thu sàn F22

 

 

 

Phễu thu nước sàn

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn F22

 

 

 

 Phễu thu nước sàn

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn F22

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu sàn F22

 

[Quay lại]