Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F41

Phễu thu sàn F41, phễu thoát nước sàn

Phễu thu sàn F41, phễu thoát nước sàn

Hình ảnh: Phễu thu sàn F41

 

 

 

Phễu thu nước sàn

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn F41

 

 

 

 Phễu thu nước sàn

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn F41

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu sàn F41

 

[Quay lại]