Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F81SA

  

 

Phễu thu sàn, phễu thoát nước sàn F81SA

 

Hình ảnh: Phễu thu sàn F81SA

 

 

 

 

 Bản vẽ kỹ thuật phễu thu nước sàn F81SA

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn F81SA

 

 

 

 Thông số kỹ thuật phễu thu nước sàn F81SA

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn F81SA

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu sàn F81SA

 

[Quay lại]