Phễu thu sàn - Floor drain - Model F08S

Materials: Brass, Nickel Chrome Finish.

Vật liệu: Đồng mạ Crom- Niken

  

(Hình ảnh: Phễu thu nước sàn, Ga thoát sàn F08S)

  

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước sàn, ga thoát sàn F08S)

 

 

Download Catalog Phễu thu nước sàn F08S

 

[Quay lại]