Phễu thu sàn - Floor drain - Model F17S

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

Phụ kiện đi kèm: Gioăng cao su

Kiểu liên kết: Chuôi thoát trơn lắp ống D110/D125/D140

- Fi O1: Lắp ống D110

           - Fi O2: Lắp ống D125/D140

   

(Hình ảnh 3D: Thoát nước sàn Inox- Model F17S)

(Bản vẽ kích thước: Thoát nước sàn Inox Model F17S)

 

Download Catalogue sản phẩm Phễu thu nước sàn Inox Model F17S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]