Phễu thu sàn - Floor drain - Model F71S

 Materials: SUS304. Finish/ Colour: Polish/ Satin

     

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Inox F71S)

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Inox F71S)

Download Catalogue Sản phẩm phễu thu sàn Inox F71S)

         

(Hình ảnh thực tế: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn Inox F71S)

 

 

[Quay lại]