Phễu thu sàn chịu lực ngăn mùi - Floor drain - Model F61A

Materials: SUS304           Vật liệu: Inox 304

Antifoul                              Ngăn mùi bẵng bẫy nước

  

(Hình ảnh 3D: Thoát nước sàn ngăn mùi chịu lực F61A)

  

(Bản vẽ kỹ thuật: Ga thu nước sàn chịu lực ngăn mùi F61A)

(Thông số kỹ thuật: Ga thoát sàn chịu lực ngăn mùi bẵng bẫy nước- Model F61A)

 

Download Catalogue sản phẩm Thoát nước sàn chịu lực F61A

 

  

  

(Hình ảnh thực tế: Ga thoát sàn chịu lực có ngăn mùi F61A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]