Phễu thu sàn cho sàn siêu mỏng - Floor drain - Model F18S

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

  

(Hình ảnh 3D: Thoát sàn dùng cho sàn cực mỏng - Model F18S)

 

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Thoát sàn dùng cho sàn cực mỏng- Model F18S)

(Thông số kỹ thuật: Thoát sàn dùng cho sàn cực mỏng- Model F18S)

 

Download Catalogue Phễu thu sàn dùng cho sàn siêu mỏng - Model F18S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]