Thông tắc sàn - Clean Out - Model O21

 

Thông tắc sàn O21

Hình ảnh: Thông tắc sàn O21

 

 

 

 

Bản vẽ kỹ thuật thông tắc sàn O21

Bản vẽ kỹ thuật: Thông tắc sàn O21

 

 

 

 Thông số kỹ thuật Thông tắc sàn O21

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Thông tắc sàn O21

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Thông tắc O21

 

[Quay lại]