Thông tắc sàn - Clean Out - Model O32

  

Thông tắc sàn O32

Thông tắc sàn O32

Hình ảnh: Thông tắc sàn O32

 

 

 

 

Thông tắc sàn

Bản vẽ kỹ thuật: Thông tắc sàn O32

 

 

 

 

Thông tắc sàn

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Thông tắc sàn O32

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Thông tắc O32

 

 

[Quay lại]