MÁNG THU NƯỚC INOX- SHOWER DRAIN- MODEL SG12V

 Materials: SUS304 / Vật liệu: Inox304

 

   

(Hình ảnh 3D: Rãnh thu nước, Máng thu nước Inox SG12V)

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Rãnh thu nước, máng thu nước Inox SG12V)

 

(Thông số kỹ thuật: Rãnh thu nước, Máng thu nước Inox SG12V)

 

Download catalog sản phẩm Máng thu nước Inox SG12V

[Quay lại]