Phễu thu nước ban công - Bancony Drain - Model B11

 

Hình ảnh minh họa: Phễu thu nước ban công B11

 

 

 

 

Phễu thu nước ban công

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước ban công B11

 

 

 

 Thông số kỹ thuật phễu thu nước ban công B11

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước ban công B11

 

 

 

 

Download Catalog Phễu thu nước ban công B11

 

 

[Quay lại]