Phễu thu nước mái - Roof Drain - Model R31

 Bản vẽ kỹ thuật quả cầu chắn rác R31

Hình ảnh minh họa: Quả cầu chắn rác R31

 

 

 

Thông số kỹ thuật quả cầu chắn rác r31

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

 

Thông số kỹ thuật: Quả cầu chắn rác R31

 

 

 

  XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu nước mái R31

 

[Quay lại]