Phễu thu nước máng xối - Model R39L

Materials: SUS304

Vật liệu:    Inox 304

 

      

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước mưa Inox 304_Model R39L)

 

 

 

(Bản vẽ kích thước: Phễu thu nước mưa Inox 304_Model R39L)

 

 

(Thông số kích thước: Phễu thu nước mưa Inox 304_Model R39L)

 

Download Catalogue Sản phẩm Phễu thu nước mưa- Area drains SUS304-Model R39L

[Quay lại]