Phễu thu nước sàn Inox- Floor drain- Model F56S

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

    

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước sàn, Ga thoát sàn Inox F56S)

 

  

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước sàn, Ga thoát sàn Inox F56S)

 

 

 (Thông số kỹ thuật)

Download Catalogue Phễu thu sàn Inox F56S

 

 

 

 

[Quay lại]