Phễu thu nước sàn phòng sạch- GMP Floor Drain- Model F-GMP

Materials: SUS 304

Vật liệu: Inox 304

    

(Bản vẽ 3D: Phễu thu sàn, ga thoát sàn phòng sạch F-GMP)

  

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn, ga thoát sàn phòng sạch F-GMP)

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn, ga thoát sàn phòng sạch F-GMP)

Download Catalog sản phẩm Phễu thu nước sàn phòng sạch F-GMP

 

     

(Hình ảnh thực tế: Phễu thoát nước sàn inox dùng cho phòng sạch F-GMP

[Quay lại]