Phễu thu nước sàn phòng sạch- GMP Floor Drain- Model FR-GMP

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

 

    

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn phòng sạch FR-GMP)

(Bản vẽ 3D: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn phòng sạch FR-GMP)

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn, Ga thoát sàn phòng sạch FR-GMP)

Download Catalog Sản phẩm Phễu thu sàn phòng sạch FR-GMP

[Quay lại]