Phễu thu nước vách - Scupper Drain - Model S31S

 

Materials: SUS 304

Vật liệu: Inox 304

   

 

       

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước vách S31S)

 

      

(Hình ảnh thực tế: Phễu thu nước vách S31S)

 

(Thông số kích thước: Phễu thu nước vách S31S)

Download Catalog Phễu thu nước vách S31S

[Quay lại]