Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F11S

 Phễu thu sàn F11S, phễu thoát nước sàn

Hình ảnh: Phễu thu sàn F11S

 

 

 

Bản vẽ kỹ thuật phễu thu sàn F11S

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn F11S

 

 

 

 Thông số kỹ thuật phễu thu sàn F11S

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn F11S

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

  

 

Download Catalog Phễu thu sàn F11S

 

[Quay lại]