Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F12SA

Pheu thu san ngan mui sau Pheu thoat san inox chat luong caoPheu thu nuoc san inox cao cap

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn F12SA)

  

 

 (Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn F12SA)

 

Download Catalog Phễu thu sàn F12SA 

   

(Hình ảnh thực tế: Phễu thu sàn F12SA)

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

  

 

 

 

[Quay lại]