Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F51S

Phễu thu sàn F51S

Hình ảnh: Phễu thu sàn F51S

  

 

 

Bản vẽ kỹ thuật Phễu thu sàn F51S

Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn F51S

 

 

 Thông số kỹ thuật Phễu thu sàn F51S

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn F51S

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

Download Catalog Phễu thu sàn F51S


[Quay lại]