Phễu thu sàn - Floor Drain - Model F61

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

  

(Hình ảnh 3D: Ga thoát nước sàn ngăn mùi Inox 304- Model F61)

 

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu sàn F61)

 

 (Thông số kỹ thuật: Ga thoát nước sàn Inox F61)

 

 Download Catalogue sản phẩm Phễu thu nước sàn Inox F61

 

  

(Hình ảnh thực tế: Ga thu sàn Inox 304 Mặt lỗ vuông Model F61)

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

 

[Quay lại]