Phễu thu sàn tầng hầm- khu công cộng - Model F61I

pheu thu tang hamPheu thu san tang hamThoat san chiu luc

(Hình ảnh 3D: Phễu thu sàn tầng hầm, khu công cộng F61I)

 

(Bản vẽ và thông số kỹ thuật: Phễu thu sàn tầng hầm F61I)

 Download Catalog Phễu thu sàn tầng hầm F61I

 

 

Hình ảnh minh họa: Phễu thu sàn 

 

 

 

XEM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

 

 

 

[Quay lại]