Giải pháp

Hướng dẫn lắp đặt phễu thu nước mái PVC/TPO

Sơ đồ lắp đặt chung của phễu thu nước mái PVC/TPO

phễu thu nước mái pvc/tpo - 1

Bước 1: 

Làm sạch nền mái, trải lớp màng chống thấm TPO nên mặt nền theo kỹ thuật lắp đặt của nhà sản xuất màng TPO

phễu thu nước mái pvc/tpo - 2

phễu thu nước mái pvc/tpo - 3

Hình ảnh hoàn thiện trải màng TPO trên sàn mái

phễu thu nước mái pvc/tpo - 4

phễu thu nước mái pvc/tpo - 5

Bước 2

Cố định thân phễu thu TPO vào mái và màng TPO 

- Bôi keo và bắn vít thân phễu vào sàn mái.

- Các vị trí đầu vít sau khi bắt được trám phủ kín keo

phễu thu nước mái pvc/tpo - 6

phễu thu nước mái pvc/tpo - 7

Thân phễu thu nước mái PVC/TPO sau khi lắp hoàn thiện

phễu thu nước mái pvc/tpo - 8

phễu thu nước mái pvc/tpo - 9

Bước 3: 

- Trải 1 lớp màng TPO lên thân dưới của phễu

- Cố định màng TPO bằng bích kẹp màng và keo

phễu thu nước mái pvc/tpo - 10

phễu thu nước mái pvc/tpo - 11

 

Bước 4: 

Dán keo và hàn kín màng TPO trên và dưới theo tiêu chuẩn nhà sản xuất màng TPO

phễu thu nước mái pvc/tpo - 12

phễu thu nước mái pvc/tpo - 13

Bước 5:

Lắp mặt chặn rác dạng cầu vào thân và bích của phễu thu nước mái PVC/TPO

phễu thu nước mái pvc/tpo - 14

phễu thu nước mái pvc/tpo - 15

Hình ảnh sản phẩm phễu thu nước mái PVC/TPO sau khi lắp đặt hoàn thiện.

phễu thu nước mái pvc/tpo - 16

phễu thu nước mái pvc/tpo - 17

>> Xem chi tiết sản phẩm:

Xem tin khác [Quay lại]